Applikationer

Papper- och cellulosaindustrin

Papper & Cellulosa

SOMAS kommer från ett område där pappers- och cellulosaindustrin varit den viktigaste industribranschen. Denna industri har till stor del format SOMAS traditionella ventilprogram, kännetecknat av det rostfria syrafasta stålet i mediaberörda delar.

Cellulosaindustrin

Cellulosa- eller pappersmassaindustrin har ett otal applikationer för SOMAS ventiler. Blåsventiler, ventiler till lutcirkulationer, ventiler för massaflöden i silerier och blekerier. Många applikationer kräver speciella ventilmaterial (som Duplex rostfritt
stål och/eller Titan) för att klara den korrosiva miljön. Cellulosaindustrin har även en kokkemikalieåtervinning som behöver kvalitetsventiler av SOMAS mått. Speciella
ventiler har tagits fram med låsta säten och speciella material.

Pappersindustrin

Pappersmaskinen har ett tillsynes oändligt behov av högpresterande SOMAS-ventiler. Vätskeflöden både med och utan fiberinnehåll till maskinens våtända där arket formas och utpressat vatten transporteras bort. Ångflöden till maskinens torkparti. SOMAS kan erbjuda säteslösningar som fungerar på hela pappersmaskinen.

Övrigt

Runt ett cellulosabruk och/eller pappersbruk finns flera nödvändiga funktioner som avloppsrening och vattenintag. I dessa anläggningar används givetvis SOMAS ventiler.

Ventiltyper

Alla SOMAS ventiltyper så som kalottventiler, vridspjällventiler och kulventiler används. Vidare används dessa ventiler som reglerventiler, avstängningsventiler alternativt handventiler.

Applikationshandboken

SOMAS har tagit fram ett hjälpmedel för att göra rätt ventilval i olika användningsområden och industrier. Avsnittet om pappers- och cellulosaindustrin tar upp typiska processavsnitt och de ventiler som SOMAS rekommenderar för varje installationspunkt. Applikationshandboken innehåller även ett avsnittrekommendation för ventilval för varje typ av media.

Foto: Gruvön

voith

Foto: Voith

km8

Foto: Stora Enso

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36