Applikationer

Kristallisering

 • sockerSockrets Kristalliseringsprocess startar i en vakumpanna genom kokning av Tjocksaften vid undertryck för att optimera processen och minimera energianvändningen.
 • Ventilernas förmåga att behålla sin täthet genom att stå emot slitage är helt avgörande för att kristalliseringsprocessen ska bli lyckad.
 • SOMAS har både kunskapen och erfarenheten för att leverera ventilerna till både kontinuerliga och icke-kontinuerliga vakumpannor för kristalliseringsprocessen.

SOMAS karakteriseras av:

 • Gedigen kunskap om Ventiler och Applikationer.
 • Lång Erfarenhet inom sockerbranschen.
 • Försäljning, Konstruktion, Tillverkning och Service hanteras på ett ställe, vilket ger enkla och snabba beslutsvägar.
 • Fokuserade att bibehålla sitt försprång inom utveckling och tillverkning för att erbjuda marknadens bästa produkter till konkurrenskraftiga priser.
 • socker illustrVentilernas egenskaper parat med ett stort lager och en duktig serviceavdelning, säkerställer optimal tillgänglighet.

SOMAS VENTILER används  för:

Kristalliseringsprocessen:

 • Regler- och avstängningsventiler för
 • Tjocksaft
 • Ånga, vatten och dränage
 • Skapa och hålla Vakum
 • Avtappning av vakumpannan

Andra processer i ett sockerbruk:

 • Från Tvättning av betorna till Råsaft
 • vssFrån Råsaft till Tunnsaft
 • Från Tunnsaft till Tjocksaft
 • Från Råsocker till färdigt Socker

SOMAS VENTILER kännetecknas av:

 • Flexibelt metallsäte för att bibehålla tät avstängning vid stora temperaturskillnader över lång tid.
 • Unik utformning av ventilernas spjäll och säte för att minimera underhållsbehovet.
 • Glappfri överföring mellan ventil och ställdon.
 • Anpassade för automatiska ställdon drivna av luft eller el, eller manuellt ställda.
 • Anpassade både för reglering eller avstängning.
 • Anpassade för många olika tillbehör från olika tillverkare för att uppnå optimal funktionalitet.

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36