Applikationer

Energi

SOMAS levererar idag ventiler till en mängd olika energiapplikationer. Några av våra mest "förädlade" produkter finns installerade inom detta segment. Temperaturen i ångturbiner, gasturbiner och förbränningsmotorer drivs hela tiden upp i takt med att nya och bättre material äntrar marknaden. SOMAS följer kontinuerligt denna utveckling för att kunna bemöta de nya kraven.

Förbättrad produktionsteknik och en toppmodern maskinpark i kombination med vår långa erfarenhet av höga temperaturer och tryck, gör att vi idag kan använda vridspjäll och kulsektorventiler i applikationer som traditionellt varit förbehållna dyra "severe service" ventiler

energi

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36