Om SOMAS

Vi bryr oss om miljön - effektivt miljöarbete

Hur viktig är miljön för dig? För oss på SOMAS är ett effektivt miljöarbete en av förutsättningarna för företagets långsiktiga utveckling. Vi vill ta vårt ansvar för att skapa en bättre miljö och detta gör vi genom att arbeta för en minskning av verksamhetens miljöpåverkan. För oss är det därför naturligt att vår miljöpolicy innehåller riktlinjer för att vi ska:

  • Hushålla med råvaror, material och energi
  • Uppfylla eller överträffa kraven i lagar, förordningar och regler inom miljöområdet
  • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar inom miljöområdet
  • Höja medarbetarnas kompetens i miljöfrågor och aktivt motivera till att arbetsuppgifterna utförs på ett ur miljösynpunkt ansvarsfullt sätt

Vill du veta mer om miljöfrågor är det bara att du hör av dig till vår Miljö- och Arbetsmiljösamordnare Anna Lindqvist.

anna_l_l

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36