Om SOMAS

Kvalitetssäkring - ISO 9001

xx

Kvalitetssystem enligt
SS-EN ISO 9001:2008

Certifierade av TÜV -
CERT. nr. 44 100 095369
På SOMAS har vi som krav att leverera produkter som överensstämmer med kundens önskemål och myndigheternas krav. Produkterna ska levereras i avtalad tid och till ett konkurrenskraftigt pris. Kvalitet är ett centralt begrepp för oss gentemot våra kunder, leverantörer och bland oss själva.

Företagets kvalitetstänkande ska finnas i hela organisationen. Genom effektiv kvalitetsstyrning och systematiskt arbetssätt ser vi till att rätt nivå uppnås. Kvalitetssäkringsarbetet ska drivas formellt enligt den standard som
ISO 9001 kräver, men andra normer och krav kan förekomma.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och det är viktigt att de känner sig delaktiga och verkar för att företagets kvalitetssäkringsarbete följs enligt gällande instruktioner.

Ytterligare information om kvalitet och kvalitetssystem kan fås genom vår kvalitetschef Johan Bergsland.

johan_cert

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36