Om SOMAS

CU-TR (EAC)

EAC typgodkännande för kulsegmentventiler, vridspjällventiler, kulventiler och spjällbackventiler, samt ställdon typ A och handmanöver. 

Länk till dokument

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36