Om SOMAS

ATEX - godkända ventiler

 

 ATEX produktdirektiv 2014/34/EU omfattar elektrisk och mekanisk utrustning som ska användas i explosiva atmosfärer. Utrustning som omfattas av och uppfyller kraven i direktivet ska ATEX-märkas och åtföljas av ett "intyg om överensstämmelse".

SOMAS kan leverera samtliga regler- och on/off-ventiler ATEX-godkända. Ventilerna kan användas upp till och med zon 0 för explosiva gasatmosfärer, och upp till och med zon 20 för explosiva dammatmosfärer.

                                                       Begäran om ATEX anges vid förfrågan.

Ytterligare information om ATEX kan fås genom utvecklingsingenjör
Magnus Jansson.

magnus_cert

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36