Om SOMAS

ESD/ESV - ventiler för säkerhetssystem

SIL (Safety Integrity Level)

SOMAS ventiler och ställdon kan användas i säkerhetssystem som är SIL-beräknade i enlighet med IEC 61511. SOMAS har låtit företaget exida ta fram Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis (FMEDA), i enlighet med IEC 61508, för SOMAS samtliga ventiler och ställdon.

Resultatet, i form av felsannolikheter för produkterna, är avsett för konstruktionen av säkerhetssystem mot efterfrågade Safety Integrity Levels (SIL).

SIL-nivån för en komplett säkerhetsfunktion beror, förutom av mät och styrutrustningen, även av ventiler och ställdon. De felsannolikhetsdata som nu finns tillgängliga för SOMAS ventiler och ställdon möjliggör konstruktionen av kompletta säkerhetsfunktioner, inkluderande ventillägesställare för Partial Valve Stroke Testing (PVST) om så krävs.

Resultatet från analyserna finns tillgängliga och kan tillhandahållas vid förfrågan. Resultatet finns också tillgängligt i exida equipment database.

Ytterligare information om SIL kan fås genom utvecklingsingenjör
Magnus Jansson.

magnus_cert 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36