Service

Utbildningar

För att skapa ett mervärde runt våra produkter så 
arrangerar vi ett antal kurser som ssriktar sig till våra kunder, installatörer, konsulter etc. Avsikten är att ge deltagarna en djupare kunskap om såväl själva produkten, samt även i vissa fall det regelverk som är kopplat till användandet.

När det gäller kurser för smarta lägesställare så kommer det även att behandlas handhavande, mjukvaror, funktioner för diagnostik etc.

Är du intresserad av kundanpassade utbildningar för lägesställare, diagnostik etc.

Kontakta oss på:
xx 

xx

xx 

 

 

 

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36