Service

Service / underhåll av ventiler och ställdon

Kursen omfattar 2 dagar och behandlar service/underhåll på kalottventiler, vridspjällventiler, kulventiler och ställdon samt montage och enklare kalibrering av lägesställare i teori och praktik.

xx

Kursens mål:

Är att deltagarna, efter genomförd kurs, ska ha fått en god förståelse och kunskap för hur man gör service/underhåll på ventiler, ställdon och lägesställare från SOMAS.

Nästa kurstillfälle:

Datum ej fastställt. 

Kursansvarig: Henrik Johansson

Tel: 0533 69 17 80

Mobil: 070 232 80 91
sign

 

Kursfolder (pdf)

Kursanmälan (pdf)

Vägbeskrivning (pdf)

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36