Service

Reglerventiler - Val och dimensionering av ventiler och ställdon

Kursen omfattar 2 dagar och behandlar gällande regelverk, kriterier för ventil- och ställdonsval, produktgenomgång samt dimensionering i teori och praktik.

xx

 Efter utbildningen ska du:

 • Känna till det viktigaste om
  regelverk och normer
 • Förstå grundläggande kriterier för
  ventil- och manöverdonsval
 • Känna till olika ventiltyper och
  dess egenskaper
 • Kunna använda
  ventilberäkningsprogrammet SomSize
 • Fått en idé om ventiltillverkning
  i teori och praktik

Nästa kurstillfälle:

Datum ej fastställt.

Kursansvarig: Johnny Hindenäs

Tel: 0533 69 17 35

Mobil: 070 601 75 60

johnny_kurs  

 

Kursfolder (pdf)

Kursanmälan (pdf)

Vägbeskrivning (pdf)

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36