Service

Reglerteknik

Kurs: 11

Detta är en enklare kurs i reglerteknik för nybörjare och servicetekniker,
(1 dagskurs). Teori varvas med praktiska exempel från processindustrin.xx

Kursens mål:

Är att deltagarna, efter genomförd kurs,
ska ha fått en god förståelse och kunskap
för hur reglerloopen och dess komponenter
fungerar. Även analysera och felsöka med
hjälp av trendbilder.

Nästa kurstillfälle:

Datum ej fastställt.

Kursansvarig: Per Johansson

Tel: 0533-69 17 10

Mobil: 070 247 32 87

xx

 

 

Kursfolder (pdf)

Kursanmälan (pdf)

Vägbeskrivning (pdf)

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36