Service

Instruktionsfilmer

Montage och inställning av SOMAS kalottventiler KVTW och KVTF.

Läs mer Mi-110/111/112 SE (pdf) och Mi-113/114 SE (pdf)

 

Byte av mjuksäte (PTFE, PTFE 53, PEEK), fjäderbricka och kulsegment (kalott) på SOMAS kalottventiler KVTW och KVTF.

Läs mer Mi-110/111/112SE (pdf) och Mi-113/114SE (pdf)

Byte av metallsäte typ Y och slipning av spjäll på SOMAS vridspjällventil  MTV och VSS.

Läs mer Mi-203SE (pdf) och  Mi-205SE (pdf)

För byte av mjuksäte PTFE Läs mer (pdf)

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36