Aktuellt

VD Peter Hägg har fått 2013 års Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 9 april mottog Peter Hägg  medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.

Näringslivsmedaljen överlämnades av Prinsessan Désirée.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag - och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Pressmeddelande näringslivsmedalj

Kungliga Patriotiska Sällskapet

peter

peter

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36