Aktuellt

Professorslån gav ventilleverantör insikt

logo
 

 

 

 

2015-03-03 av Mikael
Hedlund
i Nyheter 

Ventilutvecklaren Somas utnyttjade möjligheten att hyra en professor.
Tanken var att professorn skulle bidra till att höja produktionskvaliteten på företaget.

Alla medlemsföretag inom Värmlandsklustret Paperprovince har möjlighet att
låna en professor under en dag. Professorn ska fungera som problemlösare,
verifiera en mätning, eller exempelvis göra laborationer. Möjligheten
utnyttjades av ventilföretaget Somas i Säffle.

Somas ville ha en introduktion i en metod som påverkar företagets
produktivitet som kallas Six Sigma. Det är en datadriven produktionsmetodik
som strävar efter att uppnå en högre produktionskvalitet genom att eliminera
avvikelser. Metodiken används med framgång av exempelvis Motorola och SKF.

Till undsättning kom professor Leo de Vin. Han berättade vad Six Sigma
är och hur man kan använda Six Sigma för att förbättra produktiviteten.
Det de Vin sade intresserade Somas så till den grad att de beslöt att skicka en
utvecklingsingenjör på ett halvårs utbildning i metoden för att arbeta med
ett skarpt projekt.
professor
Professor Leo de Vin. Foto: Robert Rundberget.

- Metoden är särskilt värdefull för de som tillverkar högteknologiska
produkter och för dem som har problem med felleveranser eftersom metoden med
hjälp av statistik hjälper dig att skapa tydliga instruktioner och minimera den
mänskliga faktorn, säger Leo de Vin i en kommentar till Paperprovince.

Six sigma, som program och filosofi för kvalitetsförbättringar i företag
och organisationer, tog sin början på Motorola år 1987. Six Sigma hämtar
mycket av sin inspiration från det helhetsgrepp på kvalitetsfrågor som varit
förhärskande i japanska industriföretag sedan andra världskriget.
Beteckningarna på förbättringsledarna i den ganska hierarkiska struktur som
utmärker förbättringsprogrammet ("Black Belts", "Champions", etc.) har också
sina rötter i japansk kampsport.   Källa: Wikipedia
  

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36