Aktuellt

Samråd avseende ansökan om miljötillstånd till fortsatt verksamhet med utökad produktion

SOMAS planerar att söka nytt
tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt verksamhet med maskinell
metallbearbetning, på nuvarande plats på Norrlandsvägen 26-28 i Säffle Kommun. Verksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som tidigare,
med en ökad produktionsvolym som genomförs främst med hjälp av investeringar i nya och effektivare maskiner samt utökning av personalgruppen. Eftersom bolagets nuvarande miljötillstånd är relativt gammalt görs en
helt ny ansökan för verksamheten. 

Som ett led i förberedelserna för ansökan ska
samråd ske med berörda. Med annons i Säffle-Tidningen och NWT inbjuds
allmänheten till samråd. Mer information och sammanfattning av
samrådsunderlaget finns här (pdf).

Vill du veta mer, komma med synpunkter eller ta del av ett
mer utförligt underlag för samråd kan du kontakta Miljösamordnare Anna Lindqvist, tel 0533 167 00, e-post anna.lindqvist@somas.se,
eller Kvalitetschef Johan Bergsland, tel 0533 167 00, e-post johan.bergsland@somas.se.

Synpunkter kan också skickas till vår postadress: AB
SOMAS Ventiler, BOX 107, 661 23 SÄFFLE. Synpunkter ska ha inkommit till oss
senast 2017-05-27. Inkomna synpunkter kommer i ansökan att redovisas till
Länsstyrelsen.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36